Landsnummer Singapore

Tast inn navnet til landet eller landsnummer:

telefonere fra

tilLand:Singapore

Landsnummer:

+65

0065


lokal tid:


12:07

Toppdomene:

sg

Telefonnummer kalkulator


Instrukser:
Den førende nullen til det nasjonale retningsnummeret må ikke brukes her. Nummeret '0464 1110464' blir dermed med lansnummer / landskode '+65 464 1110464'.

Landsnummer / retningsnummeret Singapore


Landkoden for Singapore er +65 (0065). Hvis du er utenfor Singapore, og du vil ringe en person i , i tillegg til retningsnummeret, trenger du landskoden for landet du ønsker å ringe til. Landskoden for Singapore er +65 (0065), så hvis du er i Norge og du vil ringe en person i , må du slå retningsnummeret +65  foran personens telefonnummer. Null foran retningsnummeret er utelatt i dette tilfellet. For det fiktive telefonnummeret 1110464, er retningsnummeret og landkoden +65, er nummeret du skal ringe til +65   1110464.

Plusstegnet i begynnelsen av telefonnummeret kan vanligvis brukes i dette formatet. Det er imidlertid mer vanlig å erstatte plusstegnet med en sekvens av tall som varsler telefonnettverket at du vil ringe et telefonnummer i et annet land. ITU anbefaler å bruke 00, som også brukes i mange land, inkludert alle europeiske land. Som et alternativ til +65  , som du må plassere foran telefonnummeret til en person i for å ringe dem fra Norge, kan du også bruke 0065  . For det fiktive telefonnummeret 1110464, er retningsnummeret og landkoden 0065 (Singapore), er nummeret du skal ringe til 0065   1110464.

Selv når en samtale kommer fra utlandet, kan anroperens nummer skjule en tjeneste som tjenesteleverandøren krever en ekstra avgift for. Slike samtaler kommer ofte fra Afrika – det vil si samtaler med landskoden +2xx – i den hensikt å lokke den oppringte parten til å returnere samtalen. Å ringe opp et slikt nummer resulterer ofte i høye kostnader for den aktuelle abonnenten, disse overføres til selskapet som foretok den opprinnelige oppringingen. Jo lengre den returnerte samtalen varer, desto høyere blir kostnadene. Du bør derfor utvise forsiktighet når du returnerer slike uventede samtaler fra utlandet. Abonnenter kjenner ofte prefikset til dyre servicenumre i sine egne land, men det er ofte umulig å identifisere slike tjenester i utenlandske telefonnumre.

Hvis abonnenten blir oppringt på et mobilnummer, spiller det ingen rolle i hvilket land mobilenheten befinner seg. Om samtalen er et internasjonalt anrop og landkoden – i dette tilfellet +65 (0065, Singapore) – må spesifiseres, avhenger bare av om den oppringte mobilenheten bruker en mobiltelefonleverandør fra samme land som den som ringer. Det har ingen ting å si hvor den mobile enheten befinner seg. Men lokaliseringen kan under visse forhold utgjøre en stor forskjell for anropskostnadene. Så snart en mobilenhet ringer til et fremmed mobilnett, påløper det roamingavgifter. Eieren av den aktuelle enheten må dekke seg disse kostnadene, uavhengig av om vedkommende er blitt oppringt eller selv har ringt noen andre. Roamingavgifter er i stor grad avskaffet i EU, så det påløper ingen ekstra kostnader når du bruker en mobilenhet i et annet europeisk land. Utenfor EU medfører dette imidlertid ofte en høy avgift. Roamingavgifter er spesielt høye i fly og på skip som er utstyrt med en mobil nettverkscelle. Det anbefales derfor å informere seg på forhånd om roamingavgifter i utlandet, eller å la enheten være i flymodus under hele reisen.

Landskoden / utlandskode Singapore