Søke etter dupliserte adresser og slette dem


Programvare til å søke etter
og slette dupliserte adresser


  • DeduplicationWizard 4.2: Et oversiktlig og enkelt program som kan brukes uten spesielle fagkunnskaper, til å søke etter dupliserte adresser i Excel. Du kan søke etter dupliserte adresser via postadressen, telefonnummeret og/eller e-postadressen, dette kan gjøres innenfor en adresseliste eller mellom to adresselister, som f. eks. er nødvendig ved reklame nektelse lister. Kun Excel-filer kan bearbeides.
  • DataQualityTools 4.2: Overfor DeduplicationWizard tilbyr DataQualityTools på flere muligheter ved søk etter dupliserte adresser i tillegg til en hel rekke med videre funksjoner til å bearbeide adressedata, for eksempel en funksjon for å føye sammen datafelt. Ved siden av Excel-filer kan du også bearbeide ACCESS, dBase, tekstfiler, VistaDB og databaseservere som MS SQL Server, ORACLE, MySQL, IBM DB2 og PostgreSQL.
  • BatchDeduplicator 4.2: BatchDeduplicator inneholder hovedsakelig de samme funksjonene til å søke etter dupliserte adresser som DataQualityTools. Som ved DataQualityTools kan du bearbeide store databaser, et par millioner datasetninger er ikke noe problem. Prosjektene kan planlegges og utstyres med et tidspunkt for utføringen, slik at de for eksempel utføres hver tirsdag klokken 17:00.

Søke etter dupliserte adresser og slette dem