Retningsnumre Marshalløyene

Retningsnumrene til Marshalløyene:

By/sted eller kommune Retningsnummer
1.Wotje Atoll5452

Retningsnumre Marshalløyene