Retningsnumre Irak

Retningsnumrene til Irak:

By/sted eller kommune Retningsnummer
1.Wasit (Al Kut)23

Retningsnumre Irak