Retningsnumre Irak

Retningsnumrene til Irak:

By/sted eller kommune Retningsnummer
1.Maysan (Amarah)43

Retningsnumre Irak