Retningsnumre Grønland

Retningsnumrene til Grønland:

By/sted eller kommune Retningsnummer
1.Upernavik96
2.Uummannaq95

Retningsnumre Grønland