Retningsnummer Oschersleben BodeBy/sted eller kommune:Oschersleben Bode

Retningsnummer:

03949     (+493949)

Land:

Tyskland

Telefonnummer kalkulator

Retningsnummer Oschersleben Bode


Retningsnummer for Oschersleben Bode er 03949. For det fiktive telefonnummeret 8262096 og er retningsnummeret 03949, er nummeret du skal ringe til 03949 8262096. Og Oschersleben Bode ligger i Tyskland.

Retningsnummeret knytter en abonnents telefonnummer til et bestemt sted. Det finnes andre typer prefiks i tillegg til retningsnummer: Internasjonale landprefiks, prefiks for mobiltelefonileverandører og prefiks for forskjellige tjenester. Disse kombineres for å passe til flere formål. Når du ringer fra et land til en fasttelefon i et annet land, blir landprefikset kombinert med retningsnummer og nummeret til abonnenten. For det fiktive telefonnummeret 8262096, er retningsnummeret 03949 (Oschersleben Bode) og Landsnummer 0049, er nummeret du skal ringe til 0049 3949 8262096. Hvis samtalen går til en mobilenhet, kombineres Landsnummer med mobiloperatørens prefiks og abonnentens nummer. Hvis anropet er til en abonnent i samme land, utelates Landsnummer. Når det gjelder nasjonale samtaler fra en fasttelefon til en annen, utelater man i mange land også områdekoden når begge abonnentene har samme retningsnummer. I land der abonnenter kan beholde samme telefonnummer etter å ha flyttet til et annet sted, må selvfølgelig retningsnummeret – i dette tilfellet 03949 – også slåes.

Både landprefikset og retningsnummeret har ett eller flere sifre før selve prefikset. Disse sifrene indikerer for telefonsentralen at følgende sifre er et retningsnummer eller en Landsnummer, og ikke det faktiske telefonnummeret. For retningsnummer, er dette vanligvis en null. For Landsnummer følger vest-europeiske land og de fleste land i Afrika, Sør-Amerika og Midt-Østen ITU-anbefalingen om å bruke to nuller. Noen land følger imidlertid ikke denne anbefalingen: For eksempel bruker landene i den nordamerikanske nummerordenen 011, og Japan bruker 010.

For tjenester som nås via tjenesteprefiks, kan det påløpe avgifter, ikke bare fra telekommunikasjonsselskaper, men også fra selskapene som tilbyr disse tjenestene. Som et resultat tilbyr en rekke tvilsomme selskaper tjenester som har liten nytte, men som medfører høye avgifter. For å øke fortjenesten ytterligere, prøver slike tjenester å holde innringere på linjen så lenge som mulig. Tilsynsmyndighetene iverksetter jevnlig tiltak mot slike tilbydere, men det det er ikke alltid noe man kan regne med. I tillegg til spesielle nummer som kan identifiseres ved hjelp av sine prefiks, finnes det også hurtigvalgnumre. De mest kjente er nødnummeret 112 i Europa og 911 i Nord-Amerika. Disse tallene er landsdekkende og trenger ingen prefiks, dvs. ingen Landsnummer +49 (0049) eller retningsnummer 03949 (Oschersleben Bode).

Som hovedregel blir telefonnummeret til den som ringer sendt til mottakeren av samtalen, og vist på skjermen. Selv om du kan skjule ditt eget telefonnummer, noe som er fornuftig med tanke på personvernet, bør du ikke bli overrasket om personen du ringer ikke tar imot samtalen. Mange ønsker å vite hvem som ringer dem, og godtar ikke anonyme samtaler.

Hvis du er utenfor Tyskland, og du vil ringe en person i Oschersleben Bode, i tillegg til retningsnummeret, trenger du Landsnummer for landet du ønsker å ringe til. Landsnummer for Tyskland er +49 (0049), så hvis du er i Norge og du vil ringe en person i Oschersleben Bode, må du slå retningsnummeret +49 3949 foran personens telefonnummer. Null foran retningsnummeret er utelatt i dette tilfellet. For det fiktive telefonnummeret 8262096, er retningsnummeret 03949 (Oschersleben Bode) og Landsnummer 0049, er nummeret du skal ringe til 0049 3949 8262096.