Landsnummer Saint Lucia

Tast inn navnet til landet eller landsnummer:

telefonere fra

tilLand:Saint Lucia

landsnummer / retningsnummer:

+1 758

001 758

lokal tid:

16:45

Toppdomene:

lc

Telefonnummer kalkulator


Instrukser:
Den førende nullen til det nasjonale retningsnummeret må ikke brukes her. Nummeret '07341 1197341' blir dermed med lansnummer / landskode '+1758 7341 1197341'.

Landsnummer Saint Lucia (retningsnummer)


landsnummer / retningsnummer for Saint Lucia er +1758 (001758). Hvis du er utenfor Saint Lucia, og du vil ringe en person i , i tillegg til retningsnummeret, trenger du landsnummer / retningsnummer for landet du ønsker å ringe til. landsnummer / retningsnummer for Saint Lucia er +1758 (001758), så hvis du er i Norge og du vil ringe en person i , må du slå retningsnummeret +1758  foran personens telefonnummer. Null foran retningsnummeret er utelatt i dette tilfellet. For det fiktive telefonnummeret 4197341, er retningsnummeret og landsnummer / retningsnummer +1758, er nummeret du skal ringe til +1758   4197341.

Plusstegnet i begynnelsen av telefonnummeret kan vanligvis brukes i dette formatet. Det er imidlertid mer vanlig å erstatte plusstegnet med en sekvens av tall som varsler telefonnettverket at du vil ringe et telefonnummer i et annet land. ITU anbefaler å bruke 00, som også brukes i mange land, inkludert alle europeiske land. Som et alternativ til +1758  , som du må plassere foran telefonnummeret til en person i for å ringe dem fra Norge, kan du også bruke 001758  . For det fiktive telefonnummeret 4197341, er retningsnummeret og landsnummer / retningsnummer 001758 (Saint Lucia), er nummeret du skal ringe til 001758   4197341.

Selv når en samtale kommer fra utlandet, kan anroperens nummer skjule en tjeneste som tjenesteleverandøren krever en ekstra avgift for. Slike samtaler kommer ofte fra Afrika – det vil si samtaler med landsnummer / retningsnummer +2xx – i den hensikt å lokke den oppringte parten til å returnere samtalen. Å ringe opp et slikt nummer resulterer ofte i høye kostnader for den aktuelle abonnenten, disse overføres til selskapet som foretok den opprinnelige oppringingen. Jo lengre den returnerte samtalen varer, desto høyere blir kostnadene. Du bør derfor utvise forsiktighet når du returnerer slike uventede samtaler fra utlandet. Abonnenter kjenner ofte prefikset til dyre servicenumre i sine egne land, men det er ofte umulig å identifisere slike tjenester i utenlandske telefonnumre.

Hvis abonnenten blir oppringt på et mobilnummer, spiller det ingen rolle i hvilket land mobilenheten befinner seg. Om samtalen er et internasjonalt anrop og landsnummer / retningsnummer – i dette tilfellet +1758 (001758, Saint Lucia) – må spesifiseres, avhenger bare av om den oppringte mobilenheten bruker en mobiltelefonleverandør fra samme land som den som ringer. Det har ingen ting å si hvor den mobile enheten befinner seg. Men lokaliseringen kan under visse forhold utgjøre en stor forskjell for anropskostnadene. Så snart en mobilenhet ringer til et fremmed mobilnett, påløper det roamingavgifter. Eieren av den aktuelle enheten må dekke seg disse kostnadene, uavhengig av om vedkommende er blitt oppringt eller selv har ringt noen andre. Roamingavgifter er i stor grad avskaffet i EU, så det påløper ingen ekstra kostnader når du bruker en mobilenhet i et annet europeisk land. Utenfor EU medfører dette imidlertid ofte en høy avgift. Roamingavgifter er spesielt høye i fly og på skip som er utstyrt med en mobil nettverkscelle. Det anbefales derfor å informere seg på forhånd om roamingavgifter i utlandet, eller å la enheten være i flymodus under hele reisen.

Landskode Saint Lucia