Landsnummer Mayotte

Tast inn navnet til landet eller landsnummer:Land:Mayotte

landsnummer / retningsnummer:

+262

00262

lokal tid:

08:40

Toppdomene:

yt

Telefonnummer kalkulator


Instrukser:
Den førende nullen til det nasjonale retningsnummeret må ikke brukes her. Nummeret '04496 1234496' blir dermed med lansnummer / landskode '+262 4496 1234496'.

Landsnummer Mayotte (retningsnummer)


landsnummer / retningsnummer for Mayotte er +262 (00262). Hvis du er utenfor Mayotte, og du vil ringe en person i , i tillegg til retningsnummeret, trenger du landsnummer / retningsnummer for landet du ønsker å ringe til. landsnummer / retningsnummer for Mayotte er +262 (00262), så hvis du er i Norge og du vil ringe en person i , må du slå retningsnummeret +262  foran personens telefonnummer. Null foran retningsnummeret er utelatt i dette tilfellet. For det fiktive telefonnummeret 1234496, er retningsnummeret og landsnummer / retningsnummer +262, er nummeret du skal ringe til +262   1234496.

Plusstegnet i begynnelsen av telefonnummeret kan vanligvis brukes i dette formatet. Det er imidlertid mer vanlig å erstatte plusstegnet med en sekvens av tall som varsler telefonnettverket at du vil ringe et telefonnummer i et annet land. ITU anbefaler å bruke 00, som også brukes i mange land, inkludert alle europeiske land. Som et alternativ til +262  , som du må plassere foran telefonnummeret til en person i for å ringe dem fra Norge, kan du også bruke 00262  . For det fiktive telefonnummeret 1234496, er retningsnummeret og landsnummer / retningsnummer 00262 (Mayotte), er nummeret du skal ringe til 00262   1234496.

Selv når en samtale kommer fra utlandet, kan anroperens nummer skjule en tjeneste som tjenesteleverandøren krever en ekstra avgift for. Slike samtaler kommer ofte fra Afrika – det vil si samtaler med landsnummer / retningsnummer +2xx – i den hensikt å lokke den oppringte parten til å returnere samtalen. Å ringe opp et slikt nummer resulterer ofte i høye kostnader for den aktuelle abonnenten, disse overføres til selskapet som foretok den opprinnelige oppringingen. Jo lengre den returnerte samtalen varer, desto høyere blir kostnadene. Du bør derfor utvise forsiktighet når du returnerer slike uventede samtaler fra utlandet. Abonnenter kjenner ofte prefikset til dyre servicenumre i sine egne land, men det er ofte umulig å identifisere slike tjenester i utenlandske telefonnumre.

Hvis abonnenten blir oppringt på et mobilnummer, spiller det ingen rolle i hvilket land mobilenheten befinner seg. Om samtalen er et internasjonalt anrop og landsnummer / retningsnummer – i dette tilfellet +262 (00262, Mayotte) – må spesifiseres, avhenger bare av om den oppringte mobilenheten bruker en mobiltelefonleverandør fra samme land som den som ringer. Det har ingen ting å si hvor den mobile enheten befinner seg. Men lokaliseringen kan under visse forhold utgjøre en stor forskjell for anropskostnadene. Så snart en mobilenhet ringer til et fremmed mobilnett, påløper det roamingavgifter. Eieren av den aktuelle enheten må dekke seg disse kostnadene, uavhengig av om vedkommende er blitt oppringt eller selv har ringt noen andre. Roamingavgifter er i stor grad avskaffet i EU, så det påløper ingen ekstra kostnader når du bruker en mobilenhet i et annet europeisk land. Utenfor EU medfører dette imidlertid ofte en høy avgift. Roamingavgifter er spesielt høye i fly og på skip som er utstyrt med en mobil nettverkscelle. Det anbefales derfor å informere seg på forhånd om roamingavgifter i utlandet, eller å la enheten være i flymodus under hele reisen.

Landskode Mayotte